BOKSPINDELN – en plattform för läsfrämjande projekt

Fantasiresan!

Jag har besökt Vommedalens förskola för att få höra mer om deras projekt Fantasiresan, som på ett spännande sätt länkar flerspråkighet och interkulturell praktik med bilderboken som bas. Vilket på pricken fångar den sortens metodik jag är ute efter! Jag träffade pedagogerna och språkutvecklarna Ulrika Börjesson och Zainab Lokat, som berättade hur Fantasiresan kom till.

De hade båda gått kursen Flerspråkighet och interkulturellt arbete på Göteborgs universitet (uppmuntrade av modersmålsenhetens rektor, som också stod för ekonomisk ersättning för vikarier), och var uppfyllda av nyvunna kunskaper. Men de kände också att det var svårt, hur skulle de förmedla det de lärt sig på kursen till sina kollegor, och hur skulle kunskaperna omvandlas till metod och praktik i vardagen?

Kursen hade bland annat lärt dem att utvidga begreppet mångfald, att det inte bara handlar om etnicitet och religion, utan så mycket mer. Att alla grupper präglas av en rik mångfald: vi är alla olika, och det är helt ok! De började tänka kring barnens egna upplevelser och erfarenheter av kultur, och försökte hitta sätt att spegla och lyfta fram dessa. I samarbete med Kulturskolan sökte de pengar och byggde projektet Fantasiresan.

Med fantasins hjälp reser nu barn och pedagoger till olika länder. Första resan gick till Finland, det geografiskt närmsta land med ett språk som fanns representerat i barngruppen. Biblioteket hjälper till att välja böcker att arbeta med, på olika nivåer för de olika avdelningarna, men alltid böcker från det land som de arbetar med. En specialpedagog från Kulturskolan kommer regelbundet och sjunger och ramsar med barnen, då har pedagogen letat sånger och ramsor på det aktuella språket, som barnen får lära sig. De väver in de olika målen för förskolan i projektet, och temat med länderna går över förskolans alla avdelningar. Viktigt är att hela tiden vara lyhörda för barnens egna upplevelser och intressen, dessa får styra innehållet. Finlandsresan kom att till stor del handla om båtar och färjor, eftersom ett par barn hade erfarenhet av detta. Så byggdes och målades båtar, färjor och fartyg. Nu är Finlandsresan över och en ny resa till Tyskland påbörjad. Finlandsäventyret avslutades med en utställning på Kållereds bibliotek.

Nina Suatan
som en del av förstudien till projektet Läsa, leka, mångspråka!IMG_2473

Kommentera

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *

Information

This entry was posted on 2015-01-05 by in Förstudie till Läsa, leka mångspråka!, Uncategorized and tagged , .