BOKSPINDELN – en plattform för läsfrämjande projekt

Letterbox club Sverige

Bokpaket

Bokpaket

Pilotprojektet Letterbox Club Sverige

Projektbeskrivning

Familjehemsplacerade barn, placerade av Stockholm stad får bokpaket hemskickade en gång i månaden under sex månader. Bokpaketen skickas under perioden 15 september – 15 februari.

Bokpaketen innehåller två böcker: en skönlitterär och en faktabok, brev från en av författarna, brev från biblioteket där barnet bor (3 av barnen fick enbart ett första informationsbrev), kringmaterial såsom bokmärken, vykort, anteckningsbok, läsdagbok. I bokpaket nummer 3 och 6 skickas en utvärdering med till barnen tillsammans med ett frankerat svarskuvert.

Projektet bygger på en engelsk verksamhet, The Letterbox Club där familjehemsplacerade barn får bokpaket hemskickade en gång i månaden under sex månader. Dessa barns läsförmåga har ökat avsevärt.

33 barn i åldern 8-10 år får bokpaket varav 30 stycken av dem ingår i forskningsprojektet. Barnen är placerade i 10 län: Stockholms, Södermanlands, Uppsalas, Östergötlands, Örebros, Gävleborgs, Dalarnas, Västmanlands, Hälsinglands och Jönköpings.

Innan det första bokpaketet kunde skickas

Barnen. Det första vi behövde göra var att etablera kontakt med stadsdelarna i Stockholm stad för att se om deras familjehemsenheter över huvud taget var intresserade av att vara med. Ethel Lingfors, Socialförvaltningen och Johanna Bejbom, Bokspindeln åkte ut till de stadsdelar som var intresserade och berättade hur projektet var tänkt att genomföras. Stadsdelarna fick därefter kartlägga hur många barn de hade som kunde ingå i projektet. Efter stadsdelarnas kartläggning gjorde forskarna på Institutionen för socialt arbete ett urval tillsammans med Bokspindeln och Socialförvaltningen. Antalet blev 39 barn och åldern 8-10 år.

Stadsdelarna som beslutade sig för att delta i pilotprojektet: Södermalm, Rinkeby-Kista, Enskede-Årsta-Vantör, Kungsholmen, Bromma, Norrmalm, Hässelby-Vällingby och Skarpnäck. Totalt 8 stadsdelar. Dessa bjöds in till ett informationsmöte på Socialförvaltningen i maj. Tillsammans med forskarna gick vi igenom vad som behövdes göras för att barnen ska få bokpaket. Alla barn, familjehemsföräldrar, skolor och vårdnadshavare skulle informeras om pilotprojektet och att en förutsättning för att delta är att barnet lästestas innan det första och efter det sista bokpaketet. Vårdnadshavarna måste dessutom ge sitt samtycke till att barnet är med.

Arbetet med att söka samtycke gjordes av familjehemsinspektörerna. Det slutliga antalet barn som skulle lästestas blev 31 stycken.

Så snart samtycket var klart kontaktades varje barns skola och rektor för att se så att de kunde genomföra lästest på skolan. Alla rektorer sa ja till att skolan skulle genomföra lästesten. Lärare och specialpedagoger som skulle genomföra testen tillfrågades och fick information om projektet och varför barnet behövde lästestas. Tidsplanen för lästesten var 20 augusti-5 september. De flesta skolor genomförde testet under tidsperioden, men 6 stycken blev något försenade. En lärare sa att det är omöjligt att lästesta barnet som då inte kunde vara med i pilotprojektet.

24 barn fick sitt första bokpaket den 15 september. Av de 6 barn som lästestades senare fick det sista barnet sitt första bokpaket den 22 september. Slutgiltigt antal barn i forskningsdelen är 30 stycken.

Biblioteken. Huvudbiblioteket närmast varje barns placeringsort är med genom att en bibliotekarie skriver brev till barnet (utan att veta vem den skriver till). I det första bokpaketet var det välkomstbrev om hur biblioteket fungerar och vad man kan göra där. Resterande biblioteksbrev innehåller boktips och eller evenemang på biblioteket. Tanken är att barnen i varje bokpaket ska få en påminnelse om att biblioteket finns. Regionbibliotek Stockholm tog den första kontakten med respektive bibliotek och dess chefer. 27 av 29 bibliotek tackade ja till att vara med. Barnen som är placerade vid de två biblioteken som inte är med fick ett första ”Välkommen till biblioteket-brev” men inga fler brev från biblioteket.

Böckerna. Bokförlagen tillfrågades om de ville vara med i pilotprojektet genom att skänka böcker till bokpaketen, fråga författarna om de vill skriva brev till barnen och ge bort kringmaterial i de fall som de har sådant. Alla bokförlag valde ut ett antal titlar som de kunde skänka. Utifrån dessa titlar gjordes sedan urvalet till bokpaketen.

Var är vi nu?

Hälften av bokpaketen har skickats iväg och det sista kommer att skickas den 15 februari. Det sista lästestet ska genomföras på skolorna under perioden 9-27 mars. Därefter kommer forskarna att sammanställa och analysera resultaten från de båda testerna. 10 barn och familjehemsföräldrar kommer att djupintervjuas efter det sista bokpaketet.

Övrigt om Letterbox Club Sverige

Regionförbundet Jönköpings län kommer att starta ett liknande pilotprojekt under 2015.

Rose Griffiths, grundaren av The Letterbox Club bjöds in till Stockholm och pratade på Svenska Barnboksinstitutet i april. Samtalet filmades och finns på SBI:s hemsida. Till samtalet bjöds bland annat bokförlag och familjehemsinspektörer in. Under hennes vistelse i Stockholm hanns det även med att ha en informationsträff med de två arbetsgrupperna, i Stockholm och i Jönköping, där Rose Griffiths berättade utförligare om hur de arbetar i England. Mötet skedde på Stiftelsen Allmänna Barnhuset som även hade en representant med på mötet.

Under Almedalsveckan informerades politiker och andra om pilotprojektet.

Samarbetspartners

Bokspindeln, Socialförvaltningen i Stockholm stad, Institutionen för socialt arbete vid Stockholms universitet och Regionbibliotek Stockholm

Följ vårt arbete med Letterbox club Sverige!

Vi kommer att regelbundet lägga ut blogginlägg på den här sidan, så att du kan följa vårt arbete. Följ gärna genom att trycka på knappen Följ längst upp i kanten på sidan. Då får du automatiskt ett mejl varje gång vi lägger ut ny information.

Johanna Bejbom
projektledare
Bokspindeln
johannabejbom[a]bokspindeln.se

Kommentera

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *